AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 PDF

Akta Keselamatan Sosial Pekerja □ Seksyen 28(1): Jika seseorang pekerja yang diambil kerja dalam apa-apa pekerjaan yang diperihalkan dalam. Original name: Akta Keselamatan Sosial Pekerja Name: Employees Social Security Act, , (Act 4). Country: Malaysia. Subject(s): Social security. Akta Keselamatan Sosial Pekerja Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock. MYR Qty: Add to cart. -OR- Checkout.

Author: Katilar Vogrel
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 May 2005
Pages: 217
PDF File Size: 18.71 Mb
ePub File Size: 6.56 Mb
ISBN: 715-4-89830-196-4
Downloads: 46681
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gotilar

Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri. Sebagai permulaan skim ini diwajibkan ke atas pemandu teksi dan perkhidmatan seumpamanya di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Akta ini berkuatkuasa mulai 1 Jun Tempoh perlindungan adalah selama 12 bulan mulai dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi cetakan pada resit bayaran caruman.

Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans yang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan. Penyakit pekerjaan adalah penyakit yang aktta atau terbit daripada pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Kelima kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Skim ini menyediakan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.

  FYODOR DOSTOEVSKY THE GRAND INQUISITOR PDF

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) & peraturan-peraturan & kaedah-kaedah

Faedah Pengurusan Mayat dibayar kepada orang pelerja yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat daripada bencana pekerjaan atau semasa menerima faedah hilang upaya. Faedah pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak tanggungan penerima Faedah Berkala PERKESO dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Marwan Ibrahim 2. Yuhanisak Hamdan 3. Tengku Zarhana 4. Nurul Asyikin Pembayaran juga boleh dibuat secara online melalui perbankan internet di www.

Faedah Soaial Upaya Sementara dibayar kepada orang berinsurans bekerja sendiri sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor dan mestilah sekurang-kurangnya empat 4 hari termasuk hari kemalangan. Perlu mengemukakan sijil cuti sakit.

Hilang Upaya Kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Tuntutan boleh dibuat selepas tarikh terakhir hilang upaya sementara.

Elaun yang diberikan kepada orang berinsurans bekerja sendiri yang tidak berdaya dengan teruknya sehingga memerlukan layanan tersendiri oleh orang lain.

  DANGEROUS ANGELS THE WEETZIE BAT BOOKS PDF

Faedah Orang Tanggungan dibayar secara berkala kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans keselzmatan sendiri meninggal dunia akibat bencana kerja.

Employees’ Social Security Act – Wikipedia

Jika sedang belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin mana yang lebih awal. Pemulihan jasmani seperti fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan hemodialisis, kerusi roda, tilam khas, tongkat, commode chair, pampers dan lain-lain.

Kemudahan vokasional seperti latihan dalam bidang elektrikal, jahitan, qkta radio dan lain-lain.